Špil karata za Poker sačinjavaju 52 karte (bez Joker-a) podeljene na 4 različita znaka/boje po 13 karata svaki : Karo (kocka), Herc (srce), Tref (mak) i Pik (list).

Sve kombinacije u Pokeru su sačinjene od 5 karata. U slučaju Texas Hold'em igre koristite 5 boljih karata od sedam mogućih: 2 vaše u ruci plus 5 zajedničkih karata na stolu.

Rangiranje kombinacija je sledeći, u zavisnosti od tipa pokera koji je u pitanju:


1. Flush Royal: 5 karata u nizu istog znaka do As-a

 

           

2. Skala u boji: 5 karata u nizu iste boje i koje nisu do As-a

 

           

3. Poker: 4 iste karte, tj istog broja ili figure

 

            

4. Full: 3 iste plus dve iste karte. Jedan triling i jedan par.

 

          

5. Boja: 5 karata iste boje koje nisu u nizu.

 

           

6. Skala: 5 karata u nizu različite boje

 

           

7. Triling: 3 iste karte po broju tj. figuri, i dve različite

 

          

8. Dva para: 2 para i jedna bilo koja druga karta, naziva se KICKER.

 

           

9. Par: Dve iste karte po broju tj. figuri, i tri različite.

 

           

 10. Najjača karta: Pobedjuje onaj koji ima najveću kartu.