Uopšteno o igri

Cilj igre je da se napravi najjača moguća kombinacija koristeći 5 karata od raspoloživih 7, koju pojedinac sastavlja prilikom svakog deljenja: dve karte u ruci i pet zajedničkih karata za sve igrače poredjane u liniji na sredini stola okrenute licem ka gore.

Igrač može da realizuje svoju kombinaciju od pet karata sa bilo kojih od sedam dostupnih u deljenju. U ovom slučaju može odabrati dve, jednu ili nijednu od karata u ruci i bilo koju koja se nalazi na stolu, čineći kombinaciju od 5 karata.

Texas Hold'em se igra na sledeći način:

1. Onaj koji deli karte (DEALER) se poslednji pita. Sa njegove leve strane su oni koji ulažu mali blind ulog tj Small Blind, i veliki blind ulog Big Blind, ovim redosledom. Igrači Blind uloga su jedini koji su obavezani da ulože u pot pre nego što vide karte. Npr.: ako je limit 1/2€, mali blind je u vrednosti od 0,5€ a veliki blind bi bio 1€. DEALER deli karte na levo u pravcu kazaljke na satu, što je takodje i redosled blind uloga. Svaka partija deljenja je ograničena sa tri podizanja uloga (raise) a u igrama bez limita nema ograničenja.


Pozicija 1= Small Blind (mali blind ulog)

Pozicija 2= Big Blind (veliki blind ulog)

Pozicija 3,4 i 5 = Prve pozicije (Early Positions)

Pozicija 6, 7 i 8 = Srednje pozicije (Middle Positions)

Pozicija 9 i 10 = Poslednje Pozicije (Late Positions), pozicija 10 je Dealer (button)

2. – Svaki igrač dobija dve karte okrenute na dole.3. – Počinje PRVI KRUG ulaganja (PRE-FLOP) prvi igrač koji se pita je na poziciji broj 3, levo od Blind-a. Opcije svakog igrača su: da odustane (FOLD), da prati (CALL) ili da podiže postavljeni ulog (RAISE).

 


4. – Kasnije kada su svi ulozi izjednačeni, dealer okreće prve tri karte na stolu (FLOP), koje su zajedničke za sve igrače. Počinje DRUGI KRUG ulaganja, za one igrače koji su ostali u igri. Prvi koji se pita je aktivan igrač koji se nalazi na prvom mestu levo od dealer-a.

Svi igrači koji ostaju u igri imaju pet mogućnosti: prolaz dalje (CHECK), da postave ulog (BET), da odustanu (FOLD), da podignu ulog (RAISE), ili da podignu podignut ulog (RE-RAISE).


5. – Sledeći korak je četvrta zajednička karta (TURN) na sredini stola i počinje TREĆI KRUG ulaganja po istim pravilima kao za prethodne.6. – U završnici, otvara se poslednja zajednička karta (RIVER), i to je ČETVRTI I POSLEDNI KRUG ulaganja. Nakon ulaganja se porede kombinacije karata svakog igrača i najjača pobedjuje. Ukoliko niko nije napravio bet, okreću se karte i najjača ruka aktivnih igrača pobedjuje. Najjača ruka će uvek biti formirana od najboljih 5 karata od 7 mogućih u opticaju (pet na stolu i dve od igrača). To znači da će igrač biti u mogućnosti da koristi svoje dve karte, dve na stolu ili kartu u ruci i četiri na stolu a u retkim slučajevima pet karata koje se nalaze na stolu.